S2E35 | Understand the contextual truth | Mann ki Medha - Mann ki Medha

S2E35 | Understand the contextual truth | Mann ki Medha - Mann ki Medha

Kya aap kisi bhi wyakti, wastu ya sthiti ke sabhi pahluo ko samajh sakte hain? Kya aap apne swayam ke sabhi paksho se wakif hain? Asal me har sthiti bahuayami hoti hai aur hum uske bahut kam ansh ko samajh pate hain. Ise 'Syadvad' bhi kaha gaya hai. Healthshots podcast Mann ki medhha ke iss episode me life coach Dr. Medhavi jain, Syadwad yani 7 staro par kisi bhi paksh ko samajhne par bat kar rahi hain. Jo apki zindagi me ek bada badlav la sakta hai.

S2E35 | Understand the contextual truth | Mann ki Medha - Mann ki MedhaKya aap kisi bhi wyakti, wastu ya sthiti ke sabhi pahluo ko samajh sakte hain? Kya aap apne swayam ke sabhi paksho se wakif hain? Asal me har sthiti bahuayami hoti hai aur hum uske bahut kam ansh ko samajh pate hain. Ise 'Syadvad' bhi kaha gaya hai. Healthshots podcast Mann ki medhha ke iss episode me life coach Dr. Medhavi jain, Syadwad yani 7 staro par kisi bhi paksh ko samajhne par bat kar rahi hain. Jo apki zindagi me ek bada badlav la sakta hai.

Kya aap kisi bhi wyakti, wastu ya sthiti ke sabhi pahluo ko samajh sakte hain? Kya aap apne swayam ke sabhi paksho se wakif hain? Asal me har sthiti bahuayami hoti hai aur hum uske bahut kam ansh ko samajh pate hain. Ise 'Syadvad' bhi kaha gaya hai. Healthshots podcast Mann ki medhha ke iss episode me life coach Dr. Medhavi jain, Syadwad yani 7 staro par kisi bhi paksh ko samajhne par bat kar rahi hain. Jo apki zindagi me ek bada badlav la sakta hai.

S2E35 | Understand the contextual truth | Mann ki Medha
Large toggle button
00:00 / 00:00
Previous track button Next track button