Mann Ki Medha, S-2, Ep- 34 | How relative truth is different from absolute truth - Mann ki Medha

Mann Ki Medha, S-2, Ep- 34 | How relative truth is different from absolute truth - Mann ki Medha

Sach kewal wahi nahi hota jo hame dikhayi deta hai, ya jo hum mahsoos karte hain. Kabhi kabhi sach iss ke bilkul vipreet hota hai. Thik isi tarah sab ke liye sach el saman bhi nahi hota. Ise Siddho aur muniyo ne hi nahi, balki sadharan jan ne bhi apne anubhav me mahsoos kiya hai. Esa akhir kyu hota hai, Health shots Podcast Mann ki Medha ke aaj ke iss episode me bata rahi hain life coach Dr. Medjavi Jain.

Mann Ki Medha, S-2, Ep- 34 | How relative truth is different from absolute truth - Mann ki MedhaSach kewal wahi nahi hota jo hame dikhayi deta hai, ya jo hum mahsoos karte hain. Kabhi kabhi sach iss ke bilkul vipreet hota hai. Thik isi tarah sab ke liye sach el saman bhi nahi hota. Ise Siddho aur muniyo ne hi nahi, balki sadharan jan ne bhi apne anubhav me mahsoos kiya hai. Esa akhir kyu hota hai, Health shots Podcast Mann ki Medha ke aaj ke iss episode me bata rahi hain life coach Dr. Medjavi Jain.

Sach kewal wahi nahi hota jo hame dikhayi deta hai, ya jo hum mahsoos karte hain. Kabhi kabhi sach iss ke bilkul vipreet hota hai. Thik isi tarah sab ke liye sach el saman bhi nahi hota. Ise Siddho aur muniyo ne hi nahi, balki sadharan jan ne bhi apne anubhav me mahsoos kiya hai. Esa akhir kyu hota hai, Health shots Podcast Mann ki Medha ke aaj ke iss episode me bata rahi hain life coach Dr. Medjavi Jain.

Mann Ki Medha, S-2, Ep- 34 | How relative truth is different from absolute truth
Large toggle button
00:00 / 00:00
Previous track button Next track button