Dr Rohit Pai

Dr. Manoj Sharma

(Internal Medicine)

Dr. Manoj Sharma is Senior Consultant, Internal Medicine at Fortis Hospital, Vasant Kunj