Mahesh Ghanekar

Dr Gaurangi Shah

(Internal Medicine)

Dr Gaurangi Shah, Consultant – General Medicine PD Hinduja Hospital & MRC