Mahesh Ghanekar

Dr Bhumireddy Shilpa Naidu

(Internal Medicine)

Dr Bhumireddy Shilpa Naidu, Consultant-Internal medicine, Manipal Hospital Varthur Road